GS1 Learning Zone

Apmācības internetā GS1 Learning Zone

GS1 Learning Zone ir on-line apmācību programma, kas paredzēta visiem GS1 biedriem. Apmācības veidotas tā, lai būtu iespēja katram organizēt mācības sev ērtākajā laikā un vietā 24 stundas dienā 7 dienas nedēļā.

Apmācību sistēma piedāvā apgūt 14 dažādus kursus. Visi kursi ir angļu valodā.

Kursu nosaukumi:

- Ievads: kas ir GS1? Introduction to GS1.
- Identifikācijas atslēgas GTVN, GVN, SSCC. Pamati. ID Keys - Basics. GTIN, GLN, SSCC.
- Identifikācijas atslēgas. Studentiem ar priekšzināšanām (GRAI, GIAI). ID Keys -
  Intermediate (GRAI, GIAI).
- Informācija par svītrkodiem - pamati (EAN/UPC). Barcodes - Basics (EAN/UPC).
- Informācija par svītrkodiem- PI, Datamatrix, GS1-128. Studentiem ar
  priekšzināšanām. Barcodes - Intermediate (AIs, Datamatrix, GS1-128).
- Datu kvalitāte. Pamati. Data Quality - Basics.
- GDSN – datu sinhronizācija - ievads.GPC. Pamati. GDSN - Basics (Intro, GPC).
- GDSN – datu sinhronizācija. Studentiem ar priekšzināšanām. GDSN - Intermediate
  (GDSN Major Release).
- GS1 EDI. Pamati. GS1 EDI – Basics.
- EPC/RFID. Pamati. EPC/RFID - Basics.
- EPCIS (Elektronisko Produktu Kodu Informācijas Sistēmas). Pamati. EPCIS - Basics.
- Izsekojamība. Pamati. Traceability-Basics.
- Izsekojamība. Studentiem ar priekšzināšanām. Traceability-Intermediate.
- Transports un loģistika. Pamati. Ievads, Loģistikas Etiķete, Robežu šķērsošanas
   procedūru vadība. Transport & Logistics - Basics (Intro, Logistic Label, Border
   Procedure Mgt).

Apgūstot kursu un 80% pareizi atbildot uz testa jautājumiem, katra kursa beigās tiek izsniegts sertifikāts - Certificate of Compleation.

 

Pieslēgties Learning Zone