Produktu datu apmaiņa

        Jebkuram uzņēmumam ir datu bāze, kurā ir informācija par
        produktiem, kurus tas ražo, pārdod vai iepērk. Šīs datu bāzes
        daudzējādā ziņā darbojas kā katalogi, kurus klienti var izmantot, lai
        izvietotu pasūtījumus un vadītu pārdošanu. Bet tiklīdz kādam
        uzņēmumam rodas nepieciešamība savā datu bāzē mainīt
        informāciju vai arī pievienot kādu jaunu produktu vai tā atrašanās
        vietu, rodas grūtības, jo "katalogs" pēkšņi kļūst neaktuāls, t.i. nav
        atjaunots. Un te tad arī kļūst aktuāla datu sinhronizācija.

Kas ir produktu datu sinhronizācija?

Datu sinhronizācija ir process, kurā informācija - produkta vai sadarbības partnera dati,  automatizētā veidā tiek harmonizēta starp datorsistēmām un programmatūrām.

Kas ir Globālais Datu Sinhronizācijas Tīkls GDSN ?

Globālais Datu Sinhronizācijas Tīkls - GDSN, angl. GS1 Global Data Synchronisation Network®, ir automatizēta un uz standartiem balstīta globāla vide, kas nodrošina drošu un pastāvīgu datu sinhronizāciju, radot iespēju visiem partneriem vienlaicīgi katram savā datorsistēmā iegūt saskaņotus datus par produktiem.

No kā sastāv GDSN sastāv?

GDSN sastāv no:

 • GS1 sertificētiem elektroniskiem produktu katalogiem (Data Pool), kas piedāvā tirdzniecības partneru datu uzturēšanas un apstrādes pakalpojumus un
 • GS1 Globālā Reģistra GS1 Global Registry® jeb vispasaules datu direktorija.

Globālais Datu Sinhronizācijas Tīkls ir uz internetu balstīts, savstarpēji saistītu GS1 sertificētu elektronisko produktu katalogu un Globālā Reģistra® tīkls, kas nodrošina standartizētas un sinhronizētas informācijas apmaiņu starp tirdzniecības partneriem visā pasaulē.

Kas ir elektroniskais produktu katalogs?

Elektroniskais produktu katalogs ir produktu datu bāze, kurā tiek ievadīti standartizēti dati par produktiem un tirdzniecības partneriem. Ražotāji vai izplatītāji  katalogā “publicē” (ievada) visus nepieciešamos datus par produktu. Šos datus ievada vienu reizi, un tie ir pieejami visiem ieinteresētiem mazumtirdzniecības tīkliem, kā arī visiem potenciāliem šī produkta pircējiem gan savā valstī, gan ārzemēs. Ja produkta dati tiek mainīti vai papildināti, tad attiecīgi tiek informētas arī saistītās puses. Tas nozīmē, ka ražotājam vairs nav jāsniedz dati par produktu katram mazumtirgotājam atsevišķi un viņa noteiktā veidā.

Katalogā tiek publicēti produkta pamatdati (angl. master data), piem., produkta svītrkoda numurs (GTVN), produkta nosaukums, zīmola nosaukums, ražotājs, izcelsmes valsts, produkta pēdējās apstrādes valsts, muitas tarifa numurs, bruto svars, produkta izmēri dažādos griezumos, E piedevas, biocīdi, tauku saturs, produkta derīguma ilgums, kaloriju vērtība, ģenētiski modificēts/nemodificēts, PH vērtība, temperatūras režīms, sezonalitāte, vai derīguma termiņš uzdrukāts uz produkta, rekomendējamā cena, loģistikas vienība, dati par paleti, kraušanas instrukcija un  daudzi citi atribūti. Papildus produkta datiem katalogā ir iespēja publicēt arī produkta attēlus.  

Elektroniskie produktu katalogi balstās uz:

 • GS1 identifikācijas standartiem – Globālais Vietas Numurs (GVN), Globālais Tirdzniecības Vienības Numurs (GTVN) jeb svītrkoda numurs;
 • GS1 produktu klasifikācijas standartu - Globālais produktu klasifikators (GPC);
 • GS1 komunikāciju standartiem -  Elektroniskā datu apmaiņa (EDI) - EANCOM®, GS1 XML;
 • Tehnoloģiju standartiem - plaši pielietotās programmatūras gala lietotājiem;
 • Globālo Standartu Pārvaldības Procesu (GSMP).

Kas ir Globālais Reģistrs?

Globālais Reģistrs ir produktu un uzņēmumu datu vispasaules direktorijs. Globālajā Reģistrā atrodas tikai būtiskā informācija par produktiem un uzņēmumiem, bet visa pārējā informācija glabājas sertificētos datu katalogos. Globālais Reģistrs darbojas kā vadības centrs šiem katalogiem un uztur vienu pieslēgumu GDSN tīklam visiem klientiem. 

Kā darbojas GDSN?

GDSN savieno tirdzniecības partnerus ar GS1 Globālo Reģistru, izmantojot savstarpēji sadarbspējīgus GDSN sertificētus datu katalogus.

Šajā tīklā tirdzniecības vienības tiek identificētas, izmantojot unikālu GS1 identifikācijas atslēgu kombināciju, ko sauc par Globāliem Tirdzniecības Vienību numuriem (GTVN) un Globāliem Vietu Numuriem (GVN).

GDSN procesā ir vairāki vienkārši soļi, kas ļauj tirdzniecības partneriem sinhronizēt produktu, vietu un cenas datus vienam ar otru un tie ir:
1) uzņēmums standartizētā veidā nosūta savus produkta datus elektroniskajam produktu katalogam. Ja nav fiksētas produkta datu neatbilstības, tad katalogs oficiāli publicē šos datus.
2) Pēc tam katalogs atsevišķus produkta pamatdatus nosūta GS1 Globālajam Reģistram, kurš tos reģistrē. Globālajā Reģistrā glabājas visu procesā iesaistīto produktu pamatdati. Reģistra uzdevums ir datu koordinācija starp elektroniskajiem produktu katalogiem, nodrošinot datu meklēšanas un pārsūtīšanas funkcijas starp dažādiem katalogiem.   
3) Ja tirdzniecības partneris, piemēram, meklē piegādātāja datus, jaunu produktu, jaunu produktu līniju vai produktus, kuriem tiks izmantota preču realizācijas stimulēšana, tad viņš var iegūt pieeju GDSN caur savu elektronisko produktu katalogu un abonēt šo informāciju.   
4) Informācijas meklēšanas gadījumā Globālais Reģistrs darbojas kā „starpnieks” un norāda, kurā katalogā atrodas meklētā informācija. Šai brīdī notiek sinhronizācijas process starp diviem elektroniskiem produktu katalogiem.

sinhronizacija

Kādi ir GDSN izmantošanas ieguvumi?

 • GDSN nodrošina, ka tirdzniecības partneri darbojas standartizēti, tādejādi samazinot dublējošās sistēmas un procesus.
 • GDSN nodrošina, ka tirdzniecības partneru izmantotie produktu dati regulāri tiek atjaunoti un ir saskaņoti.
 • GDSN pārbauda datu precizitāti pēc standartu un uzņēmējdarbības noteikumu prasībām.
 • GDSN nodrošina, ka tirdzniecības partneri klasificē savus produktus unikālā un standartizētā veidā (Globālā produktu klasifikācija).
 • GDSN piedāvā vienu ieejas punktu sistēmā gan mazumtirgotājam gan piegādātājam – uzņēmuma izraudzīto elektronisko produktu katalogu, kas ļauj samazināt ar dažādiem pakalpojumu sniedzējiem saistītās izmaksas.

Izmantojot Globālo Reģistru, tiek garantēta vienību (produktu, kastu, palešu), pušu (uzņēmuma) un vietas unikalitāte. Tiek sertificēta katalogu un GS1 Globālā Reģistra atbilstība GDSN noteikumiem.